Pasar al contenido principal

page search

Biblioteca Global cropping intensity gaps: Increasing food production without cropland expansion

Global cropping intensity gaps: Increasing food production without cropland expansion

Global cropping intensity gaps: Increasing food production without cropland expansion

Resource information

Date of publication
Diciembre 2018
Resource Language
ISBN / Resource ID
IFPRI-p15738coll5-6333
Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Wu, Wenbin; Yu, Qiangyi; You, Liangzhi; Chen, Kevin; Tang, Huajun; Liu, Jianguo
i. Wu, Wenbin; Yu, Qiangyi; Tang, Huajun

Publisher(s)