Landbouw in PARK21; Analyse van de effecten voor de landbouw van de inrichting PARK21 in de Haarlemmermeer | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Diciembre 2011
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/405928
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Het aantal landbouwbedrijven dat in het gebied van plan PARK21 toekomstmogelijkheden heeft zal veel lager zijn dan het huidige aantal bedrijven. De terugloop wordt sterk bepaald door de mate waarin kansen voor multifunctionele landbouwactiviteiten worden opgepakt. Op basis van het onderzoek, waarbij de inbreng van de betrokkenen een belang-rijke rol gespeeld heeft, zijn een tweetal scenario’s opgesteld als uitersten voor de toekomst van de landbouwbedrijven in het gebied. In beide varianten is uitgegaan dat zowel het waterbeheer als de inrichting zodanig zal zijn ingevuld dat het mogelijk blijft de huidige akker- en tuinbouwgewassen te blijven verbouwen. In de eerste variant blijven de landbouwbedrijven het accent leggen op het telen van akkerbouwgewassen en op een aantal bedrijven ook van bloemen. Multifunctionele landbouwactiviteiten krijgen, ondanks de komst van PARK21, geen extra aandacht op de bedrijven. Het aantal in het gebied gevestigde bedrijven dat na de inrichting van PARK21 nog functioneert, is minder dan de helft van het huidige aantal. In de tweede variant worden naast agrarische activiteiten de mogelijkheden van verbreding via multifunctionele landbouwactiviteiten sterk omarmd. Veel bedrijven weten een of meer vormen van multifunctionele landbouw te benutten in combinatie met akkerbouw, tuinbouw en of vee op het bedrijf. In deze variant kunnen er meer bedrijven in het gebied worden voortgezet. Hierdoor kunnen er in de toekomst ook meer mensen op de landbouwbedrijven werkzaam zijn. Op basis van de beschikbare informatie over de mogelijke inrichting van het gebied PARK21 zijn nog geen harde conclusies over de effecten voor de landbouw vast te stellen. Masterplan PARK21 is geen volledig vastgestelde blauwdruk voor een parklandschap, maar een verbeelding van een mogelijk eindbeeld en een ontwikkelingsstrategie hoe dat tot stand kan komen. Er bestaan dan ook onzekerheden over onder meer de uiteindelijke inrichting en de voor de uitvoering van de plannen benodigde tijdsperiode. Hierdoor zijn er veel onzekerheden bij de agrarische ondernemers en hun gezinnen in het gebied en staat bedrijfsontwikkeling op een laag pitje. Hun strategische keuzes zijn uiteindelijk in sterke mate bepalend hoe de landbouw binnen PARK21 er uit gaat zien.

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Bont, de, C.
Dijkxhoorn, Y.
Venema, G.S.
Vogelzang, Th.
Wisman, J.H.

Publisher(s): 

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food.

Proveedor de datos

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Categorias relacionadas

Comparta esta página