Landbouw in de Randstad in 2040; Bouwstenen voor concretisering van de visie van het ministerie van EL&I | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Diciembre 2010
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/407831
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Uitgangspunt bij de visie op grondgebonden landbouw in de Randstad is, dat die grondgebonden landbouw een belangrijke drager is / blijft van de economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied in de regio. Vraag is welke vraagstukken daarbij onderscheiden kunnen worden en welke sturingsmogelijkheden het ministerie heeft om ervoor te zorgen dat die grondgebonden landbouw die rol in de toekomst blijft vervullen

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Vogelzang, T.A.
Gaaff, A.
Michels, R.
Venema, G.S.

Publisher(s): 

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food.

Proveedor de datos

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Comparta esta página