Pasar al contenido principal

page search

Community Organizations Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Acronym
RIVM
Governmental institution

Location

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
Utrecht
Utrecht
Netherlands
Working languages
inglés

The National Institute for Public Health and the Environment (Dutch: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), is a Dutch research institute that is an independent agency of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport.

RIVM performs tasks to promote public health and a safe living environment by conducting research and collecting knowledge worldwide. The results are used to support the Dutch government in formulating its policy. RIVM's primary tasks are:

  • research
  • policy support
  • national coordination
  • intervention programmes
  • provision of reliable information to the general public and to professionals working in health care about infectious diseases, the environment, nutrition and safety.

Source: wikipedia

Members:

Resources

Displaying 1 - 5 of 6

Groepsrisico op de kaart gezet. Hoofdrapport

Febrero, 2017

Het RIVM heeft in samenwerking met TNO twee methoden uitgewerkt om in een bepaald gebied de kans op een ongeval met een groot aantal slachtoffers (het groepsrisico) inzichtelijker te maken. Uitgangspunt is een zogeheten gebiedsgerichte benadering. Het groepsrisico wordt veroorzaakt door de aanwezige gevaarlijke stoffen in een gebied, zoals bij bedrijven en tijdens het transport ervan. De nieuwe benadering maakt het groepsrisico op een kaart inzichtelijk. In de oorspronkelijke, wetenschappelijke weergave in een grafiek ontbreekt dit overzicht.

Groepsrisico op de kaart gezet. Toelichtend rapport

Febrero, 2017

Het RIVM heeft in samenwerking met TNO twee methoden uitgewerkt om in een bepaald gebied de kans op een ongeval met een groot aantal slachtoffers (het groepsrisico) inzichtelijker te maken. Uitgangspunt is een zogeheten gebiedsgerichte benadering. Het groepsrisico wordt veroorzaakt door de aanwezige gevaarlijke stoffen in een gebied, zoals bij bedrijven en tijdens het transport ervan. De nieuwe benadering maakt het groepsrisico op een kaart inzichtelijk. In de oorspronkelijke, wetenschappelijke weergave in een grafiek ontbreekt dit overzicht.

Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant

Febrero, 2017

Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft het RIVM gegevens over de bodembiodiversiteit op kaarten weergegeven. De kaarten zullen aan de Bodemwijzer van de provincie worden toegevoegd. In dit instrument wordt kennis over de bodem verzameld en toegankelijk gemaakt om duurzaam bodemgebruik na te kunnen streven. Hiermee kan namelijk worden geïnventariseerd welke gevolgen nieuwe activiteiten kunnen hebben op de eigenschappen van de bodem, zoals het effect van de grondwaterstand op de aardkundige waarden.

Ecosysteemdiensten als ordenend principe voor duurzaam bodembeheer en gebiedsinrichting : Rekenen met de Triple-O aanpak in het Leiden Bio Science Park

Febrero, 2017

Het RIVM heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een methode waarmee kan worden afgewogen welk bodembeheer en welke ruimtelijke inrichtingsplannen het meest bijdragen aan een 'duurzame' groene infrastructuur in een gebied. Deze zogeheten Triple-O aanpak biedt mogelijkheden om de voordelen die de mens heeft van een natuurlijk systeem (bodem, water en groen, oftewel ecosysteemdiensten) in te zetten bij bodembeheer en gebiedsontwikkeling. Triple-O staat voor Ontdekken, Overeenkomen en Ontwikkelen.

De grondmarkt in gebruik; Een studie over de
grondmarkt, ten behoeve van MNP-beleidsonderzoek en grondgebruiksmodellering

Febrero, 2007

Land use developments are to a large extent determined by the functioning of the land market. Therefore the land market influences the living environment, nature and landscape. The price difference between urban and rural land is very high in Holland, which causes considerable pressure on the land use planning process. Land price increases hamper the realisation of nature and recreation plans, especially around urban areas.