Wageningen Economic Research | Page 4 | Land Portal
Acronym: 
WER
Phone number: 
+31 (0)70 335 83 30

Ubicación

Prinses Beatrixlaan 582 - 528
2595 BM Den Haag , Zuid Holland
Países Bajos
Zuid Holland NL
Postal address: 
PO Box 29703 2502 LS Den Haag Netherlands
Working languages: 
neerlandés
inglés

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food. Through this research, WER provides support for the decisions that governments and businesses need to make in the fields of competitiveness, the management of production chains, spatial planning, environmental protection, natural resources, the European Common Agricultural Policy and global trading.

WER also performs legal and service-related tasks for the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The Agricultural Economic Report and other annual reports present an impression of the financial and economic position of companies and sectors.

 

Wageningen Economic Research Resources

Mostrando 16 - 20 de 200
Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2010

Om te kunnen beoordelen in hoeverre bij beheerplannen van Natura 2000 gebieden sprake is van evenredige participatie, moeten de partijen in beeld worden gebracht. Dat zijn zowel de voortouwnemers, bevoegd gezag, werkgroepleden (en voorzitter), belangenorganisaties. Het betreft daarbij: rijksoverheid (Staatsbosbeheer, waterstaat, defensie), provincie, gemeente, waterschap; natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten, Landschappen, Vogelbescherming); bedrijfsleven (landbouw, recreatie) en burgers (jagers, sportvissers)

Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2009
Países Bajos

Zowel regionale partijen als wetenschappers geloven dat gebiedsgerichte kennisproductie effectief kan zijn voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Toch blijkt dat de ingebrachte wetenschappelijke kennis in de praktijk niet altijd wordt gewaardeerd, of anders wordt gebruikt dan door de wetenschappers is bedoeld. Om dit te kunnen begrijpen is meer inzicht nodig in kennis­processen. Het project 'Samen breien aan gebiedsontwikkeling' omvat een verkenning van theorie over het gebruik van wetenschappelijke kennis in gebiedsprocessen.

Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2009

Een van de actieve vormen van lokale betrokkenheid bij landschap is Local Ownership, waarbij bewoners samen met overheden zeggenschap en verantwoordelijkheid willen delen bij het opzetten en uitvoeren van lokale initiatieven voor landschap. Hoe dit streven door burgers en overheden in de praktijk wordt gerealiseerd, is in dit LEI onderzoek uitgewerkt. Een analyse van de samenwerking tussen burgers en overheden vond plaats bij vijf cases. Het gaat daarbij om Buurtschap IJsselzone, Dorpsvisie Gelselaar, Groenprojecten Sevenum, Ommetje van Hoofdplaat en Naobers van Zudert

Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2009

De regeling ter subsidiëring van Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) wordt herzien. Eén van de door LNV gewenste verbeterpunten – op basis van een uitgevoerde evaluatie - voor het functioneren van LOP's is een betere inbedding in de lokale planvorming. Onduidelijk voor LNV is hoe de afgelopen 10 jaar de LOP's zijn ingebed in bestemmingsplannen of andere lokale en/of gemeentelijke plannen. Elementair inzicht hierin is belangrijk voor een effectieve herziening van de subsidieregeling.

Library Resource
Informes e investigaciones
Diciembre, 2009

Land owners who offer blue services make their land available for activities such as water conservation, peak-flow storage or the containment of the rise of the groundwater level, and receive payments that exceed the compensation for incurred costs. The Netherlands is a pioneer in the concept of blue services, but other European countries may also offer possibilities for such activities. There are a number of institutional factors that either hamper or stimulate the realisation of blue services.

Comparta esta página