Swahili | Land Portal
Language code (ISO 639-1): 
sw
Language code (ISO 639-3): 
swa
Ndondomeko Yofotokozera Kalembera ndi Umwinimwini wa Malo a Makolo
Manual y guías
Marzo 2020
Malawi

Msonkhano Wodziwitsa Atsogoleri a ma Dipatimenti ndi Mabungwe a pa Boma

Mamembala a nthambi yoyendetsa chitukuko pa Boma ayenera kudziwa za lamulo la malo a makolo koyambirira kuti asankhe dera lomwe angakayambire ntchito zokhudza lamuloli.

Msonkhano Wodziwitsa Makomiti a ADC, VDC ndi Magulu a m’madera za Lamulo la Malo a Makolo

LAMULO LA MALO
Legislación y políticas
Marzo 2020
Malawi

Translation of the Customary

Webinar Swahili
Informes e investigaciones
Enero 2022
África
Tanzania
África occidental
Asia
Asia central
Mongolia
Global

Kwa zaidi ya miaka mitano, Mradi wa Usalama wa Umiliki wa Ardhi kwa Wanawake (WOLTS) umekuwa ukichunguza uhusiano wa kijinsia na ardhi katika jamii za wafugaji zilizoathiriwa na uchimbaji wa madini Mongolia na Tanzania.

Informes e investigaciones
Diciembre 2004
Tanzania

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Informes e investigaciones
Diciembre 2002
Tanzania

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Informes e investigaciones
Diciembre 2006
Kenya

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Informes e investigaciones
Diciembre 2008
Tanzania

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Informes e investigaciones
Diciembre 2006
Guatemala

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Informes e investigaciones
Diciembre 2002
Tanzania

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Foundation for Civil Society (FCS) is an independent Tanzanian non-profit organization that provides grants and capacity building services to civil society organizations (CSOs) so as to enhance their effectiveness in enabling engagement of citizens in development processes. It was established 15 years ago by development stakeholders in Tanzania.

Comparta esta página