A study on determination of agricultural use suitability of agricultural lands | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
décembre 2007
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:TR2008000021
Pages: 
157-165

In this study, by using cellular analyze method according to ecological criteria, the determination of agricultural land suitability of Research and Practice Farm of Ankara University Agrucultural Faculty Farm and Haymana Research Farm of Central Research Institute for Field Crops lands, which are in Ankara province and Haymana district, was aimed. For this aim, by using Geographical Information Systems(GIS) techniques, the data layers such as some soil properties, topography and irrigation was examined for each land criterion to determine the weighted scale. The weighted scale was assigned as a grid value in the area. From the analyse, the agricultural suitability of the area was created and the agricultural suitability classes were determined. According to obtained results, the total of study area is 968.3 ha. 7.15% (69.3 ha) of this area is pond, swamp and rocky areas. 16.24 % (157.2 ha) is highly suitable (S1) and 34.30 % (332.1 ha) is moderately suitable (S2), % 30.27 % (293.1 ha) is marginally suitable (S3) areas in terms of agriculture suitability. According to soil features, 12.04 % (116.6 ha) of the area is non suitable (N) to agricultural use.

Bu çalışmada, ekolojik kriterlere göre hücresel analiz metodu kullanılarak, Ankara ili, Haymana ilçe sınırlarında bulunan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü arazilerinin tarımsal arazi kullanım uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknikleri kullanılarak her bir arazi kriteri için oluşturulan toprak, topografya ve sulama koşulları gibi veri katmanları incelenerek alan içerisindeki ağırlıklı oranları hücre değeri olarak atanmıştır. Analiz sonucunda arazinin tarımsal uygunluk indeksi oluşturularak tarımsal uygunluk sınıfları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, çalışma alanının tamamı 968.3 ha dır. Toplam alanın % 7.15ni (69.3 ha) gölet, bataklık ve kayalık alanlar oluşturmaktadır. Arazilerin tarımsal uygunluğu bakımından % 16.24ü (157.2 ha) çok uygun (S1), % 34.30u (332.1 ha) uygun (S2) ve % 30.27si (293.1 ha) az uygun (S3) arazilerdir. Arazinin % 12.04ünün (116.6 ha) ise tarımsal kullanım yönünden toprak özelliklerinin uygun olmadıkları (N) belirlenmiştir.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Tuğaç, M.G., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)
Torunlar, H., Field Crops Central Research Institute, Ankara (Turkey)

Fournisseur de données

Partagez cette page