Aller au contenu principal

page search

Bibliothèque A CHANCE TO BREAK FREE FROM THE DEAD END STREET OF HUNGARIAN LAND POLICY

A CHANCE TO BREAK FREE FROM THE DEAD END STREET OF HUNGARIAN LAND POLICY

A CHANCE TO BREAK FREE FROM THE DEAD END STREET OF HUNGARIAN LAND POLICY

Resource information

Date of publication
Décembre 2010
Resource Language
ISBN / Resource ID
AGRIS:US2016204762

Földviszonyainkat 20 éve a nemzetek feletti tőkehasznosulás elsajátítási magánérdekét érvényesítő, neoliberális birtokpolitika uralja. Ez – rendszertani lényegéből eredően – maga alá gyűrte a földnek a társadalmi közösséget fenntartó és újratermelő közfunkcióit. Az új történelmi korszakban – amely a civilizáció összeomlásával is fenyeget – a föld és a víz, mint természeti őselemek birtoklása a túlélés feltétele. Ezért létkérdés a haszonelvű birtokpolitikának a közérdekű, értékkövető földpolitikával való felváltása.Amikor a közérdeknek elkötelezett agrárértelmiség a nemzeti önvédelem eszköztárával keres kitörési pontot az értékalapú, a közjót és a fenntarthatóságot szolgáló birtokpolitikához, még a szakmai párbeszéd igényénél is gátakba ütközik. Az alapfogalmak tisztázásra szorulnak, csak ezután épülhet fel – társadalmi közmegegyezéssel – a közérdekű birtokpolitika cél- és intézményrendszere. Jelen írásom ehhez próbál szerény adalékot adni, részben néhány fogalom megvilágításával, részben az általam kidolgozott, nemzeti földprogram felvázolásával. -------------------------------------------------- For 20 years, land ownership in Hungary has been dominated by neoliberal land policy, which serves the private interests of cross-national capital investment. By its very nature, this policy has suppressed the community functions of land, such as its ability to sustain and recreate societies and communities. In the new era of history – which might even bring about the collapsing of civilisations – ownership of soil and water, these two ancient natural elements, is essential to survival. This is why replacing profit-oriented land policy with a value-oriented land policy serving common interests is indispensable.When agricultural intellectuals desiring to use the means of national self-defence to seek a point of breakthrough that will bring about a value-based land policy in the service of sustainability and the public good, even professional dialogue is hampered. Basic terms need to be clarified before the goals and institutions of a land policy based on our common interests can be set up, based on a nation-wide agreement. This paper intends to offer a humble contribution to this process by clarifying some terms and by outlining a national land scheme I have developed.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Tanka, Endre

Data Provider
Geographical focus