KELK 2003 - landschapsmodule; kennismodel voor de bepaling van effecten van ruimtegebruiksveranderingen op de landschapskwaliteit | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
décembre 2004
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/338482
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

KELK (een methode van het Natuurplanbureau) modelleert geen processen, maar gebruikt expertkennis (vuistregels) en metamodellen. Klek is bedoeld voor quick scan toepassingen op het terrein van bestemming en inrichting van de groene ruimte. Daarbij kunnen de kwalificaties meegegeven worden "herkenbaarheid verleden" "belevingswaarde" en "recreatieve gebruikswaarde"

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Farjon, J.M.J.
Roos-Klein Lankhorst, J.
Verweij, P.J.F.M.

Publisher(s): 

Fournisseur de données

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Catégories apparentées

Partagez cette page