Groene ruimte in de Randstad: een evaluatie van het rijksbeleid voor bufferzones en de Randstadgroenstructuur; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004 | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
décembre 2004
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/343301
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

ertoe geleid dat in de directe omgeving van steden grote open gebieden onbebouwd zijn gebleven. Bovendien zijn er grote groene recreatiegebieden aangelegd die zeer in trek zijn bij omwonenden. Planologische onduidelijkheid, onvoldoende bestuurlijke regie en, daarmee samenhangend, ontwikkelingen op de grondmarkt hebben ertoe geleid dat de aanleg van groengebieden de afgelopen jaren stagneert. Recentelijk is het rijksbeleid overgedragen aan provincies. Deze hebben echter nog moeite om de integrale ontwikkeling van grote groengebieden in samenhang met rood te regisseren. Vooral ervaring en middelen ontbreken. Omdat projectontwikkelaars inmiddels aanzienlijke grondposities in strategische delen van de bufferzones hebben verworven, moeten provincies publiek-private samenwerking opzetten om de geplande groengebieden te realiseren. Trefwoorden: ruimtelijke ordening, randstadgroen, rijksbufferzone, recreatie

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Farjon, J.M.J.
Bezemer, V.
Blok, S.
Goossen, C.M.
Nieuwenhuizen, W.
Regt, de, W.J.
Vries, de, S.

Publisher(s): 

Fournisseur de données

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Partagez cette page