Aller au contenu principal

page search

Bibliothèque Nederland en de Europese Kaderrichtlijn Bodem: kansen en uitdagingen : overzicht van de thematiek en impact voor het landbouwbeleid in Nederland

Nederland en de Europese Kaderrichtlijn Bodem: kansen en uitdagingen : overzicht van de thematiek en impact voor het landbouwbeleid in Nederland

Nederland en de Europese Kaderrichtlijn Bodem: kansen en uitdagingen : overzicht van de thematiek en impact voor het landbouwbeleid in Nederland

Resource information

Date of publication
Décembre 2007
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/358758

De EU-Bodemstrategie en het voorstel voor een Kaderrichtlijn Bodem (KRB) dat daaraan gekoppeld is, betekenen een nieuwe visie op het Europese beleid op het gebied van de bodem. Nagegaan wordt wat de mogelijke betekenis van een bodemstrategie en/of ¬richtlijn is voor het huidige landbouwbeleid. Uit de analyse blijkt dat de directe impact van het huidige voorstel voor een KRB beperkt is voor de Nederlandse landbouw. Dit komt niet in de laatste plaats doordat het Nederlandse landbouwbeleid, maar ook het bodembeleid in zijn algemeenheid, en de uitgangs¬punten en criteria die daarin zijn geformuleerd, in grote mate voldoen aan de algemene structuur van de KRB.

Share on RLBI navigator
NO