Nederland en de Europese Kaderrichtlijn Bodem: kansen en uitdagingen : overzicht van de thematiek en impact voor het landbouwbeleid in Nederland | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
décembre 2007
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/358758
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

De EU-Bodemstrategie en het voorstel voor een Kaderrichtlijn Bodem (KRB) dat daaraan gekoppeld is, betekenen een nieuwe visie op het Europese beleid op het gebied van de bodem. Nagegaan wordt wat de mogelijke betekenis van een bodemstrategie en/of ¬richtlijn is voor het huidige landbouwbeleid. Uit de analyse blijkt dat de directe impact van het huidige voorstel voor een KRB beperkt is voor de Nederlandse landbouw. Dit komt niet in de laatste plaats doordat het Nederlandse landbouwbeleid, maar ook het bodembeleid in zijn algemeenheid, en de uitgangs¬punten en criteria die daarin zijn geformuleerd, in grote mate voldoen aan de algemene structuur van de KRB.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Römkens, P.F.A.M.
Knotters, M.

Publisher(s): 

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Fournisseur de données

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Partagez cette page