Grondwaterstroming in het gebied van de Astense Aa | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
décembre 1974
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/423057
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Voor het onderzoek naar de behoefte van watertoevoer en infiltratie voor de landbouw in de ruilverkaveling van de Astense Aa werd een groot aantal grondwaterstandsbuizen geplaatst en gepeild, Uit de verkregen grondwaterstandsgegevens werden van tijden met droogte en zware regens isohypsenkaarten gemaakt. Deze geven een indruk van de stromingsrichting van het grondwater en van het verhang. Ook van het diepe grondwater werd een isohypsenbeeld vervaardigd.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Bon, J.

Publisher(s): 

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Fournisseur de données

Catégories apparentées

Partagez cette page