Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 226.
  1. Library Resource
    Rapports et recherches
    décembre, 1970

    De vaak kleine en onregelmatig gevormde percelen in het kleimozaïekgebied zijn meestal zeer kruinig, waardoor voor kavelinrichtingswerken hoge investeringen nodig zijn. Om een "beter inzicht in de te verwachten baten te krijgen zijn door de Provinciale Directie Groningen van de Cultuurtechnische Dienst voor een achttal proefcomplexen in de ruilverkaveling 'De Marne' alternatieve kavelinrichtingsplannen opgesteld.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page