Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 784.
 1. Library Resource
  Rapports et recherches
  janvier, 2001
  Global

  Dryland salinisation is a non-point and intertemporal stock externality which requires a dynamic modelling approach to study its long-term management. In this paper a simple dynamic optimisation model is developed and applied to find land-use strategies that maximise benefits from the viewpoints of both individual farmers and the catchment as a whole. Privately optimal land-use may result in an ever-increasing trend in salinity and a declining trend in productivity for the discharge zone of the catchment.

 2. Library Resource
  Rapports et recherches
  janvier, 2001
  Global

  Management of environmental externalities of agricultural production has become a necessity to attain sustainable resource use and efficient use of resources. In this paper we identify sources of externalities in Australian sugar cane production and examine ways to enhance greater environmental compliance by canegrowers who have agreed to a voluntary Code of Practice for sustainable cane production.

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2000
  Pays-Bas

  In 1997 is het rapport van het Staring Centrum 'Meten van Maatwerk: monitoring van het WCL-beleid 1994-1996' uitgebracht. De conclusie uit dit rapport was dat er nogal wat verschillen zijn tussen WCL-gebieden als er gekeken wordt naar sturing en het aantal projecten dat is gestart. Door gebruik te maken van kennis over marketing en samenwerking zou de sturing en integraliteit van de reeds lopende initiatieven uitgebreid kunnen worden. Het onderzoek richt zich op het pilotgebied 'de Meierij' en de daarbij betrokken actoren.

 4. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2000
  Pays-Bas

  Voorspelde veranderingen in natuur-, landbouw- en stedelijk gebied tot 2020 bij ongewijzigd ruimtelijk beleid zijn met behulp van diverse rekenmodellen beoordeeld op hun effecten voor natuur, landschap en recreatie. Het areaal natuurgebied neemt met 32 toe; het landbouwareaal neemt af met 7-15. De natuurkwaliteit verbetert hierdoor aanzienlijk. De toename van woonbebouwing ligt voor driekwart binnen landschappelijk waardevolle gebieden. De recreatieve vraag groeit met 21 ten gevolge van bevolkingsgroei en vergrijzing.

 5. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2000

  Om inzicht te krijgen in de behoefte aan geo-informatie over het functioneel bodemgebruik onder potentiële gebruikers is een ondersteunend beslismiddel ontworpen. Het betreft een zogenaamde kaartenwaaier, die zowel op papier als op internet beschikbaar is gemaakt. De indeling van de kaartenwaaier is gestructureerd rond de invalshoek, de basisgeometrie en de functiegroep (of kaartlaag) en gaat uit van de bestaande basisgeometrieën LGN, TOP10-vector en CBS-bodemstatistiek.

 6. Library Resource
  Articles et Livres
  décembre, 2000

  Verslag van de conferentie 'Community Forestry - a change for the better' (7-9 december 1999, Londen). De nadruk lag op de sociale aspecten van community forestry: gezondheid, verbondenheid met het bos, samenwerking, rol van de overheid. Verder aandacht voor community forestry projecten in Engeland (Epping Forest bij Londen) en Nederland (gebruikers-participatie bij het Haaksbergerveen in Overijssel)

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2000
  Pays-Bas

  Voor de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw zijn drie scenario's voor de grondgebruiksvormen land- en tuinbouw en natuur in Nederland opgesteld. Als basis voor de meest waarschijnlijke ontwikkeling is daarbij het Europesecoördinatiescenario van het Centraal Planbureau gebruikt. Dit is uitgewerkt naar de eisen die deze vormen van grondgebruik aan het watersysteem in de komende decennia zullen stellen.

 8. Library Resource
  Articles et Livres
  décembre, 2000

  Hoe behoud je structuurvariatie en menging door kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging in een oud en zeer gevarieerd bos. Verschillende soorten opstanden in het Zeisterbosch werden bezocht en bediscussieerd

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page