Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 348.
 1. Library Resource
  Articles et Livres
  décembre, 2004
  Global

  This bulletin is issued by FAO as a medium for the dissemination of information and views on land reform and related subjects to the United Nations, FAO Member Governments and national and international experts and institutions. Articles are published in the original language (English, French or Spanish).

 2. Library Resource
  Articles et Livres
  décembre, 2004
  Global

  Although ancestral rights to land are a cornerstone of the livelihoods of indigenous peoples, few countries have been ready to undertake their recognition. Lack of political will together with obstacles such as lack of legal recognition of indigenous rights in national legal frameworks and tenure regimes, different forms of discrimination and inappropriate policies towards indigenous peoples are at the root of some of the limitations that are found with regard to the recognition of indigenous peoples’ land rights.

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Nieuwe bebouwing tast de openheid van het landschap aan en verlaagt de belevingswaarde. Op basis van berekeningen en veldwaarnemeningen is vastgesteld dat het areaal aan zogenaamde ¿zeer open gebieden¿ tussen 1989 en 2000 met 4% is afgenomen. De toekomstige bedreiging is in hoge mate afhankelijk van de mate van spreiding. Bij 50% meer spreiding dan tussen 1989 en 2000 is het effect twee keer zo groot.

 4. Library Resource
  Documents et rapports de conférence
  décembre, 2004

  The southern and central regions of The Netherlands are part of the Northwest- European Delta Metropolis. The demands placed by modern, urban society on the agricultural sector are numerous. Not only are the environment, animal welfare, and food hygiene and quality at stake here, but also must these demands be met in a period of a structural decline in economic yields and under the permanent pressure of a shortage of available land. Intensification and increase of scale, which have characterized European agriculture for a long time, are set to continue in the future.

 5. Library Resource
  Articles et Livres
  décembre, 2004

  Variability in per cell classification accuracy is predominantly modelled with land-cover class as the explanatory variable, i.e. with users' accuracies from the error matrix. Logistic regression models were developed to include other explanatory variables: heterogeneity in the 3x3 window around a cell, the size of the patch and the complexity of the landscape in which a cell is located.

 6. Library Resource
  Articles et Livres
  décembre, 2004

  De in dit artikel gepresenteerde lange-termijnvisie geeft een denkbare ontwikkelingsrichting aan, in de lijn van Plan Ooievaar, maar aangepast aan en andere geofysische context (klimaatverandering) en een andere maatschappelijke context (postmoderne)

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004

  De regiodialoog Hamaland wil de grensoverschrijdende samenwerking in deze regio (het gebied tussen Enschede en Bocholt, Winterswijk en Borken) bevorderen. Doelgroepen zijn overheden, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Doelstelling is verbetering van de leefbaarheid van het landelijkgebied en het realiseren van landschapelijke verbindingen. Veel lopende projecten houden op aan de grens. Het atelier (een tweedaagse workshop) is de initiatieffase voor een grensoverschrijdende, lerende programmaorganisatie ter uitvoering van projecten.

 8. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  In dit rapport wordt het voornemen beschreven van Wageningen UR tot de bouw van het Atlas en het Forumgebouw op het terrein tussen de Bornesteeg, de Droevendaalsesteeg en de Mansholtlaan en de daarmee gepaard gaande herinrichting. Daartoe behoren o.a. de aanleg van drie retentievijvers op het genoemde terrein en op het terrein de Born Zuid, de inrichting van een openbare ruimte en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande beplanting. De verwachte effecten van de voorgenomen activiteiten worden gerelateerd aan de Flora- en faunawet.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page