Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 3.
 1. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar de perspectieven van verhandelbare ontwikkelingsrechten in de provincie Limburg. De basiselementen van het systeem zijn uitgewerkt. Juridische, planologische en economische aspecten van invoering van een systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten zijn onderzocht. Aanbevolen wordt om te komen tot overleg met Regering en Kamer om een expliciete VOR bevoegdheid in de wetgeving op te nemen. This report comprises the results of a study into the perspectives of transferable development rights in the province of Limburg.

 2. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  De aanleg van nieuwe spoorlijnen, alsmede het intensiveren en uitbreiden van bestaande spoorlijnen heeft negatieve effecten op natuur. Ten eerste heeft een spoorlijn een negatief ef-fect op de recreatieve waarde van een natuurgebied. De spoorlijn verstoort de stilte van een gebied en tast de landschappelijke waarde aan. Ten tweede leidt een spoorlijn tot versnippe-ring en verstoring van het ecosysteem. Door versnippering kunnen gebieden van elkaar geïsoleerd raken en voor bepaalde soorten te klein worden waardoor ze uit het gebied ver-dwijnen.

 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2004
  Pays-Bas

  Onderzoek naar perspectief 'Ruimte voor Ruimte'-regeling (RvR-regeling) buiten de recon-structiegebieden. Door het slopen van bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied wordt de kwaliteit van dit gebied verbeterd. Het slopen wordt gefinancierd via de uitgifte van wo-ningbouwkavels. Op deze wijze leidt de regeling niet tot uitgaven van de overheid. Op basis van evaluatie van de RvR-regeling in de reconstructiegebieden, interviews en een workshop is een kader voor bredere toepassing van de regeling opgesteld.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page