Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 1243.
 1. Library Resource
  Document aggregated from Resource Equity Landwise Database
  janvier, 1985
  Aruba
 2. Library Resource
  Document aggregated from Resource Equity Landwise Database
  janvier, 1989
  Aruba
 3. Library Resource
  Document aggregated from Resource Equity Landwise Database
  janvier, 2010
 4. Library Resource
  Document aggregated from Resource Equity Landwise Database
  janvier, 2011
  Suriname
 5. Library Resource
  Document aggregated from Resource Equity Landwise Database
  janvier, 1994
  Belgique
 6. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2015

  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak is in het planvormings- en besluitvormingsproces over deze maatregelen. Dit rapport handelt over de pilot “hoogwatergeul Varik-Heesselt”. De pilot was gericht op toepassing en evaluatie van de TEEB-methode. Het project is in nauw contact met de projectleider van de provincie Gelderland van het lopende planproces uitgevoerd.

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2014

  Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendement te halen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren en belemmeringen van het mee-koppelen van water- en natuuropgaven.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page