Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 11.
 1. Library Resource
  Documents de politique et mémoires
  décembre, 2016
  Viet Nam, Asia du sud-est

  Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm nghiệp trong quản lý tài nguyên rừng. Tuy nhiên, quyền của cộng đồng địa phương đối với rừng lại rất hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân mất đi tính tự chủ. Vì thế, các cộng đồng cần được trao nhiều quyền hơn để họ có thể tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý rừng và phát triển sinh kế bền vững.

 2. Library Resource
  Documents de politique et mémoires
  octobre, 2012
  Viet Nam

  Mặc dù có nhiều thay đổi tích cực trong khung chính sách về khai thác và lưu thông lâm sản, thực tế vẫn tồn tại nhiều rào cản cho việc hưởng lợi từ rừng của người dân. Để giúp người dân hưởng lợi và tham gia tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng, Nhà nước cần tiếp tục đơn giản hóa chính sách khai thác và lưu thông lâm sản cho cộng đồng địa phương, chú ý tránh những chồng chéo trong chính sách, song song với việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực và xây dựng cơ chế hỗ trợ cho người dân.

 3. Library Resource
  Documents de politique et mémoires
  décembre, 2012
  Viet Nam

  Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

  - “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

  - Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

  - Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

  - Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

  - Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

  - Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

  - Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

  - Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

 4. Library Resource
  Documents de politique et mémoires
  décembre, 2010

  This infobrief provides an early snapshot of 17 REDD+ pilots under development in Indonesia in mid 2009. There is great variety in and experimentation by the proponents of REDD+ pilots. Three key dimensions useful for categorising early pilots are: 1) degree of spatial planning and heterogeneity of forest classification, 2) strategy for establishing long-term claims to carbon, and 3) predominant driver and agent of deforestation and degradation.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page