Rechercher | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 33.
 1. Library Resource

  Local sustainable development solutions for people, nature, and resilient communities

  Rapports et recherches
  décembre, 2010
  Viet Nam

  Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.

 2. Library Resource

  Local sustainable development solutions for people, nature, and resilient communities

  Rapports et recherches
  décembre, 2006
  Viet Nam

  Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.

 3. Library Resource
  Ressources et Outils d'entraînement
  juin, 2013
  Viet Nam, Asia du sud-est

  Ấn phẩm này biên được soạn làm tài liệu tham khảo cho các thúc đẩy viên các cấp, từ cấp trung ương tới cấp cộng đồng. Tài liệu giải thích một cách đơn giản nhất những thuật ngữ liên quan tới biến đổi khí hậu và Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực về REDD+ cho các bên liên quan cấp cơ sở tại Việt Nam.

 4. Library Resource
  Matériels institutionnels et promotionnels
  avril, 2015
  Viet Nam, Asia du sud-est

  Chương trình Công bằng cho người dân và tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong (viết tắt GREEN Mekong) do USAID tài trợ giúp xây dựng năng lực của các nhà hoạch định chính sách và các thành phần liên quan ở cấp cơ sở trong khu vực hạ lưu sông Mekong trong việc tham gia hiệu quả vào các quá trình đa thành phần trong khu vực và trên toàn quốc liên quan tới việc giảm thiểu biến đổi khí hậu từ rừng, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực, đẩy mạnh chia sẻ thông tin và thiết lập mạng lưới.

 5. Library Resource
  Documents de politique et mémoires
  décembre, 2016
  Viet Nam, Asia du sud-est

  Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm nghiệp trong quản lý tài nguyên rừng. Tuy nhiên, quyền của cộng đồng địa phương đối với rừng lại rất hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân mất đi tính tự chủ. Vì thế, các cộng đồng cần được trao nhiều quyền hơn để họ có thể tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý rừng và phát triển sinh kế bền vững.

 6. Library Resource
  Rapports et recherches
  septembre, 2014
  Viet Nam, Asia du sud-est

  Diễn đàn lâm nghiệp cộng đồng lần thứ nhất thu hút sự tham gia của hơn 60 đại biểu từ khu vực công, khu vực tư nhân, và khu vực phát triển, cùng với đại diện các cơ quan nghiên cứu và đào tạo cũng như các cộng đồng làm lâm nghiệp, những người muốn chia sẻ thành tựu và bày tỏ nhu cầu cũng như nguyện vọng của bản thân về vấn đề lâm nghiệp cộng đồng.

 7. Library Resource
  Rapports et recherches
  janvier, 2016
  Viet Nam

  Thiếu tôn trọng các tập quán canh tác truyền thống và vai trò của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng làm cho tình trạng chồng lấn, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra ở nhiều địa phương. Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững.

 8. Library Resource
  Documents de politique et mémoires
  octobre, 2012
  Viet Nam

  Mặc dù có nhiều thay đổi tích cực trong khung chính sách về khai thác và lưu thông lâm sản, thực tế vẫn tồn tại nhiều rào cản cho việc hưởng lợi từ rừng của người dân. Để giúp người dân hưởng lợi và tham gia tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng, Nhà nước cần tiếp tục đơn giản hóa chính sách khai thác và lưu thông lâm sản cho cộng đồng địa phương, chú ý tránh những chồng chéo trong chính sách, song song với việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực và xây dựng cơ chế hỗ trợ cho người dân.

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page