Résultats de la recherche | Land Portal

Résultats de la recherche

Showing items 1 through 9 of 33.
 1. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2012
  Viet Nam, Asia du sud-est
 2. Library Resource
  décembre, 2014
 3. Library Resource
  Rapports et recherches
  décembre, 2015
  Viet Nam

  Tài liệu “Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam” tổng hợp một số đánh giá ban đầu từ các nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (CORENARM) cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

 4. Library Resource
  Documents de politique et mémoires
  décembre, 2012
  Viet Nam

  Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

  - “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

  - Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

  - Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

  - Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

  - Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

  - Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

  - Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

  - Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

Rechercher dans la bibliothèque foncière

Grâce à notre moteur de recherche robuste, vous pouvez rechercher n'importe quel document parmi les plus de 64 800 ressources hautement conservées dans la bibliothèque du foncier.

Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter le guide de recherche.

 

Partagez cette page