Aller au contenu principal

page search

Bibliothèque Một số thuật ngữ thông dụng liên quan tới Biển đổi khí hậu và REDD+

Một số thuật ngữ thông dụng liên quan tới Biển đổi khí hậu và REDD+

Một số thuật ngữ thông dụng liên quan tới Biển đổi khí hậu và REDD+

Resource information

Date of publication
Mai 2013
Resource Language
ISBN / Resource ID
recoftc:298

Ấn phẩm này biên được soạn làm tài liệu tham khảo cho các thúc đẩy viên các cấp, từ cấp trung ương tới cấp cộng đồng. Tài liệu giải thích một cách đơn giản nhất những thuật ngữ liên quan tới biến đổi khí hậu và Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực về REDD+ cho các bên liên quan cấp cơ sở tại Việt Nam.

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Corporate Author(s)
Publisher(s)
Data Provider
Geographical focus