Vietnamese | Land Portal
Language code (ISO 639-1): 
vi
Language code (ISO 639-3): 
vie
3rd Mekong Regional Land Forum 2021
26 mai 2021 to 27 mai 2021

Emplacement

Online
Asia du sud-est
Cambodge
Laos
Myanmar
Thaïlande
Viet Nam

Organizers: 
Mekong Region Land Governance
Land Portal Foundation
Swiss Agency for Development and Cooperation
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
Government of Luxembourg
Land Equity International
Groupe de Recherches et d'Echanges Technologiques
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rapports et recherches
décembre 2006
Viet Nam

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Rapports et recherches
décembre 2010
Viet Nam

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time.

Ressources et Outils d'entraînement
juin 2013
Viet Nam
Asia du sud-est

Ấn phẩm này biên được soạn làm tài liệu tham khảo cho các thúc đẩy viên các cấp, từ cấp trung ương tới cấp cộng đồng. Tài liệu giải thích một cách đơn giản nhất những thuật ngữ liên quan tới biến đổi khí hậu và Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực về REDD+ cho các bên liên quan cấp cơ sở tại Việt Nam.

Matériels institutionnels et promotionnels
avril 2015
Viet Nam
Asia du sud-est

Chương trình Công bằng cho người dân và tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong (viết tắt GREEN Mekong) do USAID tài trợ giúp xây dựng năng lực của các nhà hoạch định chính sách và các thành phần liên quan ở cấp cơ sở trong khu vực hạ lưu sông Mekong trong việc tham gia hiệu quả vào các quá trình đa thành phần trong khu vực và trên toàn quốc liên quan tới việc giảm thiểu biến đổi khí hậu từ rừng,

Rapports et recherches
septembre 2014
Viet Nam
Asia du sud-est

Diễn đàn lâm nghiệp cộng đồng lần thứ nhất thu hút sự tham gia của hơn 60 đại biểu từ khu vực công, khu vực tư nhân, và khu vực phát triển, cùng với đại diện các cơ quan nghiên cứu và đào tạo cũng như các cộng đồng làm lâm nghiệp, những người muốn chia sẻ thành tựu và bày tỏ nhu cầu cũng như nguyện vọng của bản thân về vấn đề lâm nghiệp cộng đồng.

Documents de politique et mémoires
décembre 2016
Viet Nam
Asia du sud-est

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm nghiệp trong quản lý tài nguyên rừng. Tuy nhiên, quyền của cộng đồng địa phương đối với rừng lại rất hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân mất đi tính tự chủ.

Documents de politique et mémoires
octobre 2012
Viet Nam

Mặc dù có nhiều thay đổi tích cực trong khung chính sách về khai thác và lưu thông lâm sản, thực tế vẫn tồn tại nhiều rào cản cho việc hưởng lợi từ rừng của người dân.

Rapports et recherches
janvier 2016
Viet Nam

Thiếu tôn trọng các tập quán canh tác truyền thống và vai trò của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng làm cho tình trạng chồng lấn, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra ở nhiều địa phương. Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững.

Partagez cette page