Boomawatering : sociaal - economische verkenning van de glastuinbouw, in een reconstructiegebied | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 1986
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/462068
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Boomawatering is een glastuinbouwgebied van circa 200 ha gesitueerd in de driehoek Den Haag, Monster en Poeldijk. Op basis van gegevens uit CBS-landbouwtellingen en aanvullende informatie wordt een analyse gemaakt van de ontwikkeling. Aan de orde komen tevens de produktie-omstandigheden in het gebied. De mogelijke toekomstige ontwikkelingen zonder reconstructie wordt geschetst, mede gelet op de knelpunten die zich in het gebied voordoen

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Ploeg, van der, B.

Publisher(s): 

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Geographical focus

Related categories

Share this page