Bouw- en aanlegvergunningen voor de Drentse landbouw : het vergunningenbeleid van gemeenten in het kader van bestemmingsplannen buitengebied | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 1984
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/462825
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

De in 1981 en 1982 verleende en geweigerde bouw- en aanlegvergunningen in 25 Drentse gemeenten zijn geinventariseerd en er is nagegaan welke procedure de gemeenten hebben gevolgd. Het betreft uitsluitend vergunningaanvragen van land- en tuinbouwers voor de uitvoering van werken en werkzaamheden ten behoeve van de uitoefening van hun bedrijf. Van de 451 aangevraagde vergunningen voor bouw binnen een bouwperceel zijn er slechts 2 geweigerd; voor bouwen buiten het bouwperceel werden 11 vergunningen verleend en 2 geweigerd. Aanlegvergunningen werden niet verleend; de 2 aanvragen hiervoor werden afgewezen

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Noord, R.J.
Tjoonk, L.

Publisher(s): 

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Share this page