Klimaatverandering in de Grote Polder en Polder Groenendijk : Workshopverslag | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2017
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/529895
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Het klimaat verandert en dat merken we langzaam maar zeker. Maar wat zijn hiervan de gevolgen op lokaal niveau? Om hier een beeld van te vormen is informatie over klimaatverandering en (land)gebruik samengebracht voor de Grote Polder en Polder Groenendijk. Kunnen we een eerste beeld vormen van wat klimaatverandering betekent voor het bedrijfsleven op het bedrijvenpark, voor de Heineken-brouwerij, voor de gemeente Zoeterwoude, voor het Hoogheemraadschap van Rijnland, voor de boeren, voor de natuur, en voor de mensen die er wonen en recreëren? Tijdens een bijeenkomst op 28 september 2017, georganiseerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van de Groene Thema Cirkel Water, is met diverse partijen uit het gebied het beeld besproken en zijn een aantal verhaallijnen afgeleid. Deze verhaallijnen worden verder verwerkt in de ‘story maps’ van de klimaateffectatlas Zuid Holland.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Goosen, H.
Rooij, de, L.L.
Steingröver, E.G.
Opdam, P.F.M.
Haan, de, E.
Dekkers, F.

Publisher(s): 

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Share this page