Job Opportunity: Program advisor land rights RVO / LAND-at-scale | Land Portal
Author(s): 
Netherlands Enterprise and Development Agency (RVO)
Language of the news reported: 
English

The Netherlands Enterprise & Development Agency (RVO) is looking for a program advisor in the team that manages the land governance support program LAND-at-scale. All applications should be submitted before April 1st. See the Dutch vacancy text below:

--

Binnen het team Mondiale Vraagstukken Voedselzekerheid zoeken wij een Programma Adviseur Landrechten voor 'LAND-at-scale'.

De afdeling internationale ontwikkeling onderdeel team Mondiale vraagstukken (MV) voert diverse programma's uit voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze programma's zijn gericht op armoedebestrijding, door onder andere een bijdrage aan voedselzekerheid zoals:

  • De SDG Partnerschapfaciliteit.
  • Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).
  • LAND-at-scale.

De belangrijkste doelstelling van het LAND-at-scale-programma is het versterken van essentiële componenten voor landbeheer voor mannen, vrouwen en jongeren die het potentieel hebben om in belangrijke mate bij te dragen aan structurele verandering en aan rechtvaardig, duurzaam en inclusief landbeheer voor ontwikkelingslanden.
LAND-at-scale richt zich op opschaling van succesvolle pilots, ondersteuning van innovatieve interventies en investeren in meer kennis en leren om zo impact te vergroten.

Wat houdt de functie in?

  • Je draagt (mede) zorg voor synthetiseren en dissemineren van resultaten en geleerde lessen.
  • Je faciliteert partijen (bedrijven, (lokale) overheden, NGO’s en/of kennisinstellingen) door inzet van middelen en netwerk om zo de impact van projecten te vergroten.
  • Je adviseert partijen (bedrijven, (lokale) overheden, NGO’s en/of kennisinstellingen) over project ideeën, die kunnen passen binnen LAND-at-scale .
  • Je draagt bij aan goede formulering van en/of ziet toe op een goede uitvoering van projecten.

Voor bovenstaande taken onderhoud je intensieve contacten met overheidsinstanties in de betrokken landen, de ambassades en de bedrijven, kennisinstellingen en/of NGO's die de projecten uitvoeren. Ook bezoek je regelmatig deze landen en zie je toe op de uitvoering van de projecten daar.

--

Copyright © Source (mentioned above). All rights reserved. The Land Portal distributes materials without the copyright owner’s permission based on the “fair use” doctrine of copyright, meaning that we post news articles for non-commercial, informative purposes. If you are the owner of the article or report and would like it to be removed, please contact us at hello@landportal.info and we will remove the posting immediately.

Various news items related to land governance are posted on the Land Portal every day by the Land Portal users, from various sources, such as news organizations and other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. The copyright lies with the source of the article; the Land Portal Foundation does not have the legal right to edit or correct the article, nor does the Foundation endorse its content. To make corrections or ask for permission to republish or other authorized use of this material, please contact the copyright holder.

Share this page