Mapping and modelling the effects of land use and land management change on ecosystem services from local ecosystems and landscapes to global biomes | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/451761
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Herstel en duurzaam beheer van biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden steeds meer geïntegreerd in nationaal en internationaal beleid. In dit proefschrift wordt een methodologie ontwikkeld voor de kwantificering van effecten van landmanagement op de ruimtelijke verspreiding van ecosysteemdiensten, zodat de door landmanagement veroorzaakte trade-offs tussen ecosysteemdiensten bepaald kunnen worden voor zowel lokale ecosystemen en landschappen als regionale en mondiale biomen. Een groot aantal ecosysteemdiensten zijn bestudeerd. De karterings- en modelleringsmethoden zijn toegepast en gecombineerd met scenario-analyse in de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies. Voor Nederland is het landschap van Het Groene Woud bestudeerd.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Petz, K.
Rik Leemans
Rob Alkemade
Dolf de Groot

Publisher(s): 
Wageningen University logo

Wageningen University & Research is a collaboration between Wageningen University and the Wageningen Research foundation. 

That is the mission of Wageningen University & Research. A staff of 6,500 and 10,000 students from over 100 countries work everywhere around the world in the domain of healthy food and living environment for governments and the business community-at-large.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.