ชุดคำถาม-คำตอบสำหรับเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน พรบ.ป่าชุมชน 2562 | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
July 2019
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:343
Copyright details: 
© RECOFTC Jul 2019

เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นับว่าสิ้นสุดการรอคอยอย่างยาวนานราว 30 ปี นับแต่ได้เริ่มมีการจุดประเด็นให้มีการออกกฎหมายป่าชุมชนเป็นครั้งแรก  ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ คือเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อได้มาเพื่อสิทธิการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย

Publisher(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Data provider

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.