ข้อมูลพื้นฐาน - ชุมชนบ้านท่าตะเภา | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
February 2018
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:277
Copyright details: 
สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย เมษายน 2556

เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านท่าตะเภาไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

qr code

Authors and Publishers

Publisher(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Data provider

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.