Bouw- en aanlegvergunningen voor de Drentse landbouw : het vergunningenbeleid van gemeenten in het kader van bestemmingsplannen buitengebied | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 1984
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/462825
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

De in 1981 en 1982 verleende en geweigerde bouw- en aanlegvergunningen in 25 Drentse gemeenten zijn geinventariseerd en er is nagegaan welke procedure de gemeenten hebben gevolgd. Het betreft uitsluitend vergunningaanvragen van land- en tuinbouwers voor de uitvoering van werken en werkzaamheden ten behoeve van de uitoefening van hun bedrijf. Van de 451 aangevraagde vergunningen voor bouw binnen een bouwperceel zijn er slechts 2 geweigerd; voor bouwen buiten het bouwperceel werden 11 vergunningen verleend en 2 geweigerd. Aanlegvergunningen werden niet verleend; de 2 aanvragen hiervoor werden afgewezen

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Noord, R.J.
Tjoonk, L.

Publisher(s): 

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food.

Data provider

Share this page