Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) : vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Dezembro 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/455946
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Het bestand LGN7 geeft voor Nederland landsdekkende informatie over landgebruik. Het is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 m hetgeen overeenkomt met een 1:50.000 schaal. Het bestand geeft een tijdsbeeld van het landgebruik voor 2012 dat voor zowel beleidsanalyses als voor modelinput is te gebruiken. In het bestand worden 39 verschillende typen landgebruik onderscheiden die geaggregeerd worden naar de acht monitoringsklassen: agrarisch gebied, kassen, boomgaarden, bossen, water, stedelijk gebied, infrastructuur en natuur. Aangezien LGN met een frequentie van drie tot vijf jaar wordt vernieuwd, kunnen landgebruiksveranderingen in de tijd gevolgd worden.

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Hazeu, G.W.
Schuiling, C.
Dorland, van, G.J.
Roerink, G.J.
Naeff, H.S.D.
Smidt, R.A.

Publisher(s): 

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Wageningen University logo

Wageningen University & Research is a collaboration between Wageningen University and the Wageningen Research foundation. 

That is the mission of Wageningen University & Research. A staff of 6,500 and 10,000 students from over 100 countries work everywhere around the world in the domain of healthy food and living environment for governments and the business community-at-large.

Provedor de dados

Compartilhe esta página