Passar para o conteúdo principal

page search

Community Organizations Republican Scientific Agricultural Library of the State Agrarian University of Moldova
Republican Scientific Agricultural Library of the State Agrarian University of Moldova
Republican Scientific Agricultural Library of the State Agrarian University of Moldova
Acronym
RSAL SAUM
University or Research Institution

Location

Strada Mirceşti 42
Chișinău
Chișinău
Moldova
Working languages
romeno
inglês
russo

The Republican Scientific Agricultural Library of the State Agrarian University of Moldova (Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova) is a university library and national information and documentation center in agricultural science.

 

IRAS SAUM is the Institutional Repository in Agricultural Sciences of the State Agrarian University of Moldova that collects, preserves and provides access to articles published in the scientific journals, annals, conference and workshop papers, doctoral theses, educational materials created by academic community. IRAS is included in OpenDOAR, ROAR and DuraSpace Registry.

Members:

Resources

Displaying 1 - 5 of 48

Преобразование земельных отношений в Республике Молдова (1989-2019 гг.).

Journal Articles & Books
Novembro, 2020
Global

Преобразование земельных отношений в 1989-2019 гг. в Республике Молдова не было случайным явлением. Настоятельная необходимость в социально-
экономических реформах явилась объективной необходимостью, вызванной
самим ходом истории развития общественных и экономических отношений.
Особенно остро отставание ощущалось в области сельского хозяйства, где
большинство стран всё с большим трудом обеспечивало своё население про-
довольствием, а промышленность сырьём на уровне современных требований.

Particularitățile metodologice ale reglementării relaţiilor funciare agrare în Republica Moldova

Reports & Research
Novembro, 2020
Global

Relațiile funciare, începând cu etapa inițială a dezvoltării statului, reprezintă un product al societății. În istoria statalității Republicii Moldova se vor găsi mai multe etape inițiale. Este important a sublinia că, indiferent de acest fapt, relațiile funciare au fost printre primele și cele mai importante în dezvoltarea societății. Prin aceasta, se constată și conținutul social al relațiilor funciare. Perioada vizată în prezentul studiu, include etapa stabilirii statalității Republicii Moldova, anii 1991-2018 – perioadă în care are loc formarea unor relații funciare evidente.

Particularitățile metodologice ale reglementării relaţiilor funciare agrare în Republica Moldova

Reports & Research
Novembro, 2020
Global

Relațiile funciare, începând cu etapa inițială a dezvoltării statului, reprezintă un product al societății. În istoria statalității Republicii Moldova se vor găsi mai multe etape inițiale. Este important a sublinia că, indiferent de acest fapt, relațiile funciare au fost printre primele și cele mai importante în dezvoltarea societății. Prin aceasta, se constată și conținutul social al relațiilor funciare. Perioada vizată în prezentul studiu, include etapa stabilirii statalității Republicii Moldova, anii 1991-2018 – perioadă în care are loc formarea unor relații funciare evidente.

Gestiunea sistemului de susținere a antreprenoriatului agricol în contextul consolidării terenurilor agricole în Republica Moldova

Journal Articles & Books
Novembro, 2020
Global

În urma cercetărilor efectuate s-a evaluat corelaţia pozitivă între eficienţa tehnică a gospodăriilor ţărăneşti şi nivelul de consolidare a terenurilor agricole și s-a apreciat mărimea critică a dimensiunii gospodăriei ţărăneşti cu gradul minim al eficienţei tehnice. În calitate de obiect de cercetare a servit performanța economică a gospodăriilor ţărăneşti din Republica Moldova şi aportul consolidării terenurilor agricole în productivitatea și competitivitatea acestora.

Land banking as a financial and management tool for the price dynamics determinants in Moldavian real estate market

Journal Articles & Books
Novembro, 2019
Moldova

This paper analyzes the land market in republic of Moldova. Since its independence in 1991, the land market has a tendency to be used for agricultural purposes.
Also, the country is described au agricultural economy which is the main reasou why the focus of this study is ou land prices for agricultural purposes.