Wageningen Economic Research | Page 3 | Land Portal
Acronym: 
WER
Phone number: 
+31 (0)70 335 83 30

Emplacement

Prinses Beatrixlaan 582 - 528
2595 BM Den Haag , Zuid Holland
Pays-Bas
Zuid Holland NL
Postal address: 
PO Box 29703 2502 LS Den Haag Netherlands
Working languages: 
néerlandais
anglais

Wageningen Economic Research (WER), formerly Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR, is one of the research institutes of Wageningen University and Research Centre (WUR). Within the Netherlands and Belgium, WER is the leading institute for social-economic research in the fields of agriculture, horticulture and fisheries, the management of rural areas, the agricultural sector and the production and consumption of food. Through this research, WER provides support for the decisions that governments and businesses need to make in the fields of competitiveness, the management of production chains, spatial planning, environmental protection, natural resources, the European Common Agricultural Policy and global trading.

WER also performs legal and service-related tasks for the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The Agricultural Economic Report and other annual reports present an impression of the financial and economic position of companies and sectors.

 

Wageningen Economic Research Resources

Affichez 11 - 15 de 200
Library Resource
Rapports et recherches
décembre, 2012

Het beleid van de agrarische sector is gericht op het versterken van de marktpositie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid. De vraag is in welke mate de realisatie van beleidsdoelen afhankelijk is van het tempo van schaalvergroting in de grondgeboden agrarische sectoren

Library Resource
Rapports et recherches
décembre, 2011

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil dat het voor betrokken partijen (initiatiefnemers, overheden en adviseurs/rentmeesters) gemakkelijker wordt om nieuwe landgoederen te realiseren. Dat begint met inzicht in en kennis over het natuurbeleid van rijk, provincie en gemeentes én bestaande knelpunten, mogelijkheden die op te lossen en duidelijkheid over welke stappen betrokken partijen kunnen nemen om een nieuw landgoed te ontwikkelen.

Library Resource
Rapports et recherches
décembre, 2011

Het aantal landbouwbedrijven dat in het gebied van plan PARK21 toekomstmogelijkheden heeft zal veel lager zijn dan het huidige aantal bedrijven. De terugloop wordt sterk bepaald door de mate waarin kansen voor multifunctionele landbouwactiviteiten worden opgepakt. Op basis van het onderzoek, waarbij de inbreng van de betrokkenen een belang-rijke rol gespeeld heeft, zijn een tweetal scenario’s opgesteld als uitersten voor de toekomst van de landbouwbedrijven in het gebied.

Library Resource
Rapports et recherches
décembre, 2010
Pays-Bas

Uitgangspunt bij de visie op grondgebonden landbouw in de Randstad is, dat die grondgebonden landbouw een belangrijke drager is / blijft van de economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied in de regio. Vraag is welke vraagstukken daarbij onderscheiden kunnen worden en welke sturingsmogelijkheden het ministerie heeft om ervoor te zorgen dat die grondgebonden landbouw die rol in de toekomst blijft vervullen

Library Resource
Rapports et recherches
décembre, 2010

This report answers the questions expressed in a motion Polderman. This motion asks about the consequences of abolishing the existing pig and poultry rights (animal production rights). In this study, we first address the creation of these production rights in the framework of the mineral policy (or manure policy) and the significance of these rights. Then insight is provided about the expected development of the extent of pig and poultry farming, bases on the situation whereby animal production rights and the milk quota end in 2015. The environmental impact is also calculated.

Partagez cette page