Vis in de Voordelta: nulmetingen in het kader van de aanleg van de tweede Maasvlakte | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2006
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/350452
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt 2430 hectare land gewonnen. Om de effecten van deze ingreep voldoende te compenseren volgens Europese richtlijnen, wordt o.a. een zeereservaat in de Voordelta ingesteld. Een monitoring- en evaluatieprogramma wordt uitgevoerd om na te gaan of de effecten van de landaanwinning (Tweede Maasvlakte, MVII) tijdig en afdoende worden gecompenseerd door de natuurcompensatie in de vorm van een zeereservaat. In dit rapport wordt verslag gedaan van de metingen die zijn verricht om de uitgangssituatie (T0) te beschrijven in het landaanwinningsgebied (MVII), het beoogde reservaatgebied (MPA) en een referentiegebied (MVR).

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Tulp, I.Y.M.
Damme, van, C.J.G.
Quirijns, F.J.
Binnendijk, E.
Borges, L.

Publisher(s): 

Wageningen Marine Research (formerly IMARES) is the Netherlands research institute established to provide the scientific support that is essential to developing policies and innovation in respect of the marine environment, fishery activities, aquaculture and the maritime sector. Wageningen Marine Research is:

Data provider

Related categories

Share this page